Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :
ZALO
FACEBOOK