Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

DIỆT MỐI TẬN GỐC TẠI HÀ NỘI

ZALO
FACEBOOK